Α31 Κρυπτογραφια


Προτεινομενα συγγραμματα

 1. D. Boneh, V. Shoup, A Graduate Course in Applied Cryptography.

 2. J. Katz, Y. Lindell, Introduction to modern cryptography, 3rd edition, CRC Press.

 3. Δ. Μ. Πουλάκης, Κρυπτογραφία: η επιστήμη της ασφαλούς επικοινωνίας, εκδόσεις Ζήτη.

 4. Γ. Αντωνιάδης, Α. Κοντογεώργης, Πεπερασμένα σώματα και κρυπτογραφία, Κάλλιπος.

 5. Ε. Ζάχος, Α. Παγουρτζής, Π. Γροντάς, Υπολογιστική Κρυπτογραφία, Κάλλιπος.

 6. M. Burmester, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας, Β. Χρυσικόπουλος, Σύγχρονη Κρυπτογραφία: Θεωρία και Εφαρμογές, εκδόσεις Παπασωτηρίου.

 7. A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, S. A. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press.

 8. V. Shoup, A Computational Introduction to Number Theory and Algebra, Cambridge University Press.

 9. E. Bach, J. Shallit, Algorithmic Number Theory volume 1, MIT Press.

 10. J. von zur Gathen, J. Gerhard, Modern Computer Algebra, Cambridge University Press.

Συνδεσμοι

 • International Association for Cryptologic Research: Επιστημονική οργάνωση με σκοπό την προώθηση της έρευνας στην κρυπτoλογία. Διατηρεί το ελεύθερο αποθετήριο προδημοσιεύσεων ePrint Archive.

 • Cryptopals: Μία σειρά 48 κρυπτογραφικών ασκήσεων. Στόχος των ασκήσεων είναι η πρακτική υλοποίηση γνωστών επιθέσεων σε κρυπτογραφικά συστήματα.

 • CrypTool Portal: Ένα project ανάπτυξης ελεύθερα προσβάσιμου (ανοικτού κώδικα) διδακτικού υλικού σχετικού με κρυπτογραφία.

 • CryptoHack: Πλατφόρμα με κρυπτογραφικά προβλήματα, πολλά από τα οποία απαιτούν αλληλεπίδραση με την πλατφόρμα.

 • MysteryTwister: Πλατφόρμα με κρυπτογραφικά προβλήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας.