Εργασία 4b

Φαίνεται ότι ήταν τελικά εύκολο να καταθέσει κανείς μία προσφορά διπλάσια μίας υπάρχουσας (και άγνωστης) προσφοράς… Η Αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό αποφάσισε να δέχεται μία νέα προσφορά \((r', c')\) μόνο εφόσον \(r' \neq r\) για κάθε ήδη υπάρχουσα προσφορά \((r,c)\).

Σίγουρα τώρα δε μπορείτε να κάνετε το ίδιο κόλπο! Ή μήπως μπορείτε;

Τα δεδομένα εξακολουθούν να είναι τα ίδια με την εργασία 4a.