Εργασία 2

Το one time pad έχει τέλεια ασφάλεια όταν ο αντίπαλος είναι παθητικός, δηλαδή απλά παρακολουθεί την επικοινωνία, αλλά δεν παρεμβαίνει. Είναι όμως ανεπαρκές όταν ο αντίπαλος είναι ενεργητικός. Στην εργασία αυτή θα δούμε ένα παράδειγμα μίας τέτοιας επίθεσης.

Υποθέστε ότι η Alice θέλει να ενημερώσει τον Bob για την τελική εξέταση του μαθήματος. Ευτυχώς έχουν ένα κοινό κρυφό κλειδί. Χρησιμοποιώντας ένα Stream Cipher κρυπτογραφεί το μήνυμα

"The exam is tomorrow at 09:00 in room B214."

και στέλνει στον Bob το κρυπτογράφημα, το οποίο σε δεκαεξαδική κωδικοποίηση είναι το

"3e0e0a18124f5558570b16461a031b011040060213130012090d5f470646000913400d5a5f493b01450c19".

Ο στόχος σας είναι ο Bob να χάσει την εξέταση. Μπορείτε να παρέμβετε στο κανάλι επικοινωνίας και να αλλάξετε το (κρυπτογραφημένο) μήνυμα. Δώστε το κρυπτογράφημα του μηνύματος

"The exam is tomorrow at 11:00 in room E204."

με το κλειδί που μοιράζονται η Alice και ο Bob (το οποίο φυσικά δε γνωρίζετε). Με άλλα λόγια, δώστε το κρυπτογράφημα, το οποίο όταν αποκρυπτογραφήσει ο Bob θα διαβάσει το μήνυμα

"The exam is tomorrow at 11:00 in room E204.".